معرفی خدمات

1- مشاوره برای احداث باغ (انتخاب و آماده سازی زمین، انتخاب نهال، انتخاب ارقام و…)

۲- مشاوره در زمینه ­های مختلف مدیریت باغ پسته با توجه به شرایط هر باغ به صورت ساده و تعامل دو طرفه با باغدار

۳- ارائه مشاوره در زمینه ­های آبیاری، آفات و بیماری­ها، اصلاح خاک، باغبانی، تغذیه و کوددهی در باغ های پسته

۴- امکان درخواست بررسی کشت پسته در مناطق جدید

۵- امکان درخواست بازدید باغ و ملاقات حضوری با متخصصین

۶- امکان ارسال عکس و فیلم از شرایط مختلف باغ، آفات، علائم بیماری و کمبود عناصر غذایی

۷- یادآوری زمان عملیات باغی به باغداران

پسته کاران