سخن اول

ایران با بیش از ۴۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت پسته از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در دنیا به­ شمار می ­آید. اما مقدار تولید پسته در ایران در حدود ۲۵۰-۱۵۰ هزار تن است. بنابراین مشخص می­گردد که مقدار تولید در واحد سطح پایین است. متخصصین و کارشناسان صنعت پسته دلایل زیادی برای این امر عنوان نموده ­اند که از آن جمله می توان به سیستم خرده ­مالکی حاکم بر باغات پسته، کمیت و کیفیت پایین آب آبیاری، شور بودن اغلب خاک­های مناطق پسته­ کاری کشور، رهاشدن برخی باغ­های پسته به دلایل گوناگون، شرایط اقلیمی و مدیریت ضعیف باغات در جنبه ­های مختلف، اشاره نمود. یکی از مشکلات اساسی در مناطق پسته ­کاری کشور، عدم رعایت اصول علمی و کافی نبودن ترویج یافته های تحقیقاتی، در مدیریت باغات می­باشد. اغلب باغداران پسته­ کار سالیان متمادی بدون توجه به شرایط و نیاز باغ خود و به روش های سنتی به مدیریت باغات خود پرداخته­ اند و این مسئله یکی از دلایل مهم عملکرد پایین محصول پسته در بسیاری از مناطق به ­شمار می ­آید.

 امروزه با توجه به هزینه­ های بالای تولید پسته، زمان مدیریت سنتی سپری شده است و باید با رعایت اصول علمی و مشاوره با اهل فن، هزینه­ ها را کاهش و تولید محصول را افزایش داد. از جمله اصول علمی مهم، مدیریت کوددهی و اصلاح خاک باغ براساس نتایج تجزیه خاک و برگ (آزمایش خاک و برگ) و سابقه مدیریتی آن می باشد. همچنین مدیریت مناسب آبیاری، باغبانی، آفات و بیماری های درختان می تواند منجر به بهبود وضعیت باغ و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول گردد. این مدیریت باید براساس شرایط هر باغ یا به اصطلاح Site Specific باشد. بدین مفهوم که شرایط هر باغ پسته با توجه منطقه (اقلیم و شرایط آب و هوایی)، نوع خاک، کیفیت آب، سن درختان، رقم پسته، شیوه کاشت، شیوه آبیاری، سابقه کوددهی، سابقه و پتانسیل وجود آفات و بیماری های گیاهی و به طور کلی مدیریت انجام شده در آن، متفاوت بوده و نیازها و اولویت­های عملیات اجرایی در هر باغ متفاوت است. بنابراین برای افزایش بهره ­ویی و انجام توصیه های علمی و کارشناسی باید خصوصیات و شرایط هر باغ مشخص بوده و در نظر گرفته شود. اپلیکیشن پسته­ کاران با این انگیزه طراحی شده است که با توجه به در نظر گرفتن شرایط مختلف هر باغ، توصیه ویژه آن باغ را ارائه دهد. این توصیه­ ها توسط متخصصین آبیاری، آفات و بیماری­ها، باغبانی، خاکشناسی و تغذیه،  اکثراً دارای تجربه بیش از ۲۰ سال تحقیق، آموزش و ترویج در مناطق پسته کاری کشور، بر اساس اصول علمی و نتایج تحقیقات انجام شده و تجربه­ های کسب شده، انجام می شود. امید است در طی این طریق یزدان بخشاینده همیشه در نظرمان و یاریگرمان باشد. خوشحال خواهیم شد که از نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما باغداران عزیز بی بهره نمانیم.

دکتر سیدجواد حسینی ­فرد

مدیر اپلیکیشن پسته­ کاران

پسته کاران