راهنمای استفاده از اپلیکیشن

وارد کردن شماره تلفن همراه

راهنمای اپلیکیشن پسته کاران

1- نصب اپلیکیشن از طریق لینک و سایت پسته کاران

۲- وارد کردن شماره تلفن همراه و دریافت کد تایید از طریق پیامک

3- تکمیل مشخصات فردی

تکمیل مشخصات فردی

تکمیل مشخصات فردی

ثبت باغ / افزودن باغ

ثبت باغ / افزودن باغ

4 – ثبت باغ / افزودن باغ

تعریف باغ: باغ به قطعه ای اطلاق می شود که از نظر کلیه خصوصیات از جمله رقم پسته، دور آبیاری، سن درختان، مدیریت آب و کود، سابقه کوددهی، نوع خاک، طول ردیف درختان، فاصله بین ردیفها و …. یکسان و یکنواخت باشد.

5 – وارد نمودن کلیه مشخصات باغ

وارد نمودن کلیه مشخصات باغ

وارد نمودن كليه مشخصات باغ

شارژ کیف پول / افزودن اعتبار

شارژ کیف پول / افزودن اعتبار

6 – شارژ کیف پول / افزودن اعتبار

7 – طرح سوال و درخواست مورد نظر برای هر باغ خاص یا بصورت عمومی

طرح سوال و درخواست

طرح سوال و درخواست مورد نظر براي هر باغ خاص يا بصورت عمومي
طرح سوال و درخواست مورد نظر براي هر باغ خاص يا بصورت عمومي 2

پسته کاران