چرا باید از مواد آلی یا کودهای حیوانی استفاده کرد؟

مواد آلی علاوه بر تامین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز درختان، بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی و بیولوژیکی خاک اثر مثبت دارند.

عمق و محل حفر چالکود در باغ های پسته

عمق مناسب  چالکود در هر باغ، عمق میانی لایه ای است که بیشترین تراکم ریشه های ریز و مویین را دارد.  به عبارت دیگر اگر بیشترین تراکم ریشه های ریز در عمق ۴۰-۸۰ سانتی متری از سطح خاک مشاهده شود، عمق مناسب چالکود، وسط این لایه یعنی ۶۰ سانتی متری از سطح خاک خواهد بود. […]

برنامه تغذیه در باغ های پسته

یک برنامه تغذیه موفق در باغ پسته شامل سه قسمت است:۱- تغذیه در فصل زمستان۲- تغذیه در فصل رشد همراه آب آبیاری (کودآبیاری)۳- محلولپاشی در فصل رشد تغذیه در فصل زمستانفصل زمستان از اوائل دی تا اواخر بهمن ماه، زمان کاربرد مواد آلی (کودهای حیوانی) به روش چالکود و استفاده از کودهای شیمیایی لازم روی […]

اصلاح خاکهای شور و سدیمی (شور و قلیا یا شور و سدیک) در باغ های پسته

 خاک شور و سدیمی چگونه خاکی است؟ خاک شور و سدیمی علاوه بر تجمع نمکها دارای سدیم زیاد جذب شده روی ذرات خاک است. یعنی هم هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe; اصطلاحاً شوری) آن بر حسب دسی زیمنس بر متر از ۴ بیشتر است و هم نسبت جذب سدیم (SAR) بیشتر از ۱۳ دارد. این […]

اصلاح خاکهای شور در باغ های پسته

چه خاکی شور محسوب می شود؟ خاک شور دارای تجمع نمکهاست. به خاکی شور اطلاق می شود که هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe; اصطلاحاً شوری) آن بر حسب دسی زیمنس بر متر از ۴ بیشتر باشد. البته برای خاک باغ های پسته این عدد می تواند ۸ دسی زیمنس بر متر در نظر گرفته شود. […]

شناسایی ظاهری خاک

علاوه بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک که در آزمایشگاه اندازه ­گیری می­ شود، اطلاع از خصوصیات ظاهری خاک در باغ، به تشخیص مسائل و مشکلات و تعیین اولویت­ها و نیازهای باغ کمک زیادی می­کند. برخی خصوصیات ظاهری مهم: تشخیص لایه ­های مختلف خاک ساختمان خاک عمق تراکم ریشه لایه سخت غیرقابل نفوذ نسبت به […]

اصلاح خاک

اصلاح خاک، انجام عملیات لازم برای تغییر یا تعدیل برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است. هدف از آن بهبود شرایط رشد ریشه و در نتیجه گیاه، نفوذ و جذب بهتر آب در خاک، تهویه بهتر و جذب بیشتر مواد غذایی از خاک می باشد. اصلاح خاک به طور عمده در فصل زمستان (دی و […]

شناسایی و نمونه برداری خاک

یکی از بهترین زمان های شناخت و نمونه برداری خاک در باغ های پسته فصل پاییز به ویژه آبان ماه است، چون: ۱- جذب عناصر غذایی از خاک توسط درختان، در طول فصل انجام شده است. ۲ – آبیاری و کوددهی در طول فصل رشد؛ اثرات خود را بر خاک گذاشته است. ۳- عملیات اصلاح […]

علائم کمبود نیتروژن (ازت)

تشخیص کمبود این عنصر در خاک معمولاً مشکل است و بستگی زیادی به تعیین عمق تراکم ریشه درختان پسته و نمونه برداری خاک دارد. علائم کمبود نیتروژن (ازت) در اوایل فصل رشد به صورتی است که برگ­های پائینی درخت کم رنگ تر، ریزتر و همراه با کاهش سطح برگ و کاهش رشد شاخه و تاج […]

علائم کمبود منگنز

به علت تحرک کم منگنز در بافت‏های گیاهی علائم کمبود در بافت‏های جوان مشاهده می شود. علائم کمبود شبیه علائم کمبود آهن است با این تفاوت که در کمبود منگنز قسمتی از حاشیه رگبرگ سبز باقی می ماند.

پسته کاران