چرا باید از مواد آلی یا کودهای حیوانی استفاده کرد؟

مواد آلی علاوه بر تامین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز درختان، بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی و بیولوژیکی خاک اثر مثبت دارند.

عمق و محل حفر چالکود در باغ های پسته

عمق مناسب  چالکود در هر باغ، عمق میانی لایه ای است که بیشترین تراکم ریشه های ریز و مویین را دارد.  به عبارت دیگر اگر بیشترین تراکم ریشه های ریز در عمق ۴۰-۸۰ سانتی متری از سطح خاک مشاهده شود، عمق مناسب چالکود، وسط این لایه یعنی ۶۰ سانتی متری از سطح خاک خواهد بود. […]

برنامه تغذیه در باغ های پسته

یک برنامه تغذیه موفق در باغ پسته شامل سه قسمت است:۱- تغذیه در فصل زمستان۲- تغذیه در فصل رشد همراه آب آبیاری (کودآبیاری)۳- محلولپاشی در فصل رشد تغذیه در فصل زمستانفصل زمستان از اوائل دی تا اواخر بهمن ماه، زمان کاربرد مواد آلی (کودهای حیوانی) به روش چالکود و استفاده از کودهای شیمیایی لازم روی […]

علائم کمبود نیتروژن (ازت)

تشخیص کمبود این عنصر در خاک معمولاً مشکل است و بستگی زیادی به تعیین عمق تراکم ریشه درختان پسته و نمونه برداری خاک دارد. علائم کمبود نیتروژن (ازت) در اوایل فصل رشد به صورتی است که برگ­های پائینی درخت کم رنگ تر، ریزتر و همراه با کاهش سطح برگ و کاهش رشد شاخه و تاج […]

علائم کمبود منگنز

به علت تحرک کم منگنز در بافت‏های گیاهی علائم کمبود در بافت‏های جوان مشاهده می شود. علائم کمبود شبیه علائم کمبود آهن است با این تفاوت که در کمبود منگنز قسمتی از حاشیه رگبرگ سبز باقی می ماند.

علائم کمبود مس

علائم کمبود مس در پسته در اواسط تابستان با سوختگی برگ نزدیک سرشاخه ها آغاز می گردد و چنانچه پیشرفت آن شدید باشد برگ درختان می ریزد و برگ­های نارس و نورس نیز نوک سوخته شده و به شکل قلب در می آیند و شاخه های بالایی درخت به شکل عصا به سمت پایین می […]

علائم کمبود کلسیم

در خاک، کلسیم در ارتباط با منیزیم و سدیم بررسی می شود و فاکتور نسبت جذب سدیم (SAR) و همچنین نسبت کلسیم به منیزیم ( Ca/Mg) مشخص کننده وضعیت این عنصر در خاک می باشد. به طور کلی نسبت جذب سدیم (SAR) کمتر از ۱۵ و نسبت کلسیم به منیزیم (Ca/Mg) بیشتر از یک در […]

علائم کمبود فسفر

علائم کمبود فسفر به ­ندرت بر روی برگ درختان پسته مشاهده می ­شود. در صورت کمبود این عنصر در گیاه، برگ سرشاخه ها ارغوانی و برگ­ها به ­تدریج می ­ریزند، ساقه ها باریک شده و فاصله میان­ گره­ ها زیاد می­گردد. برهنه شدن درخت و محدود شدن رشد ریشه نیز از دیگر علائم کمبود می […]

علائم کمبود روی

 علائم کمبود در اوایل فصل رشد گیاهی، به ­خصوص اگر کمبود شدید باشد ظاهر می شود. اولین تاثیر این کمبود تاخیر در باز شدن جوانه های رویشی و زایشی درخت است که احتمالاً ممکن است تا یک ماه به تاخیر افتد. وقتی جوانه های رویشی باز شدند برگ های انتهایی درخت کوچک و نکروزه می […]

علائم کمبود پتاسیم

در صورت کمبود این عنصر در گیاه، برگ‏ها  کم رنگ و حاشیه آنها به سمت بالا پیچیده و قسمت زیرین آن به رنگ قهوه ای، خاکستری یا مسی در می آید. آنچه نتایج تجزیه برگ نشان می دهد برگ­هایی که کمبود پتاسیم دارند حاشیه سوختگی قهوه ای را نشان می دهند بعضی مواقع زیاد بود […]

پسته کاران