هرگونه انتقادات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق مراجعه حضوری به آدرس رفسنجان، میدان شهید حسینی، مرکز رشد و فناوری پسته و یا با شماره تلفن های ۳۴۲۲۵۲۰۶-۳۴۳۴۲۲۴۵۹۰ – ۰۳۴ در میان بگذارید

پسته کاران