بیوپیستاسول ۲

نقد و بررسی :

700,000 ریال

مناسب جهت باغ های دارای کمبود پتاسیم، تامین کننده نیتروژن و عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و مس

پسته کاران